Skip to main content
Skip table of contents

Neuronii și sistemul nervos

Elementele de bază ale creierului sunt celulele nervoase (neuronii). Totalitatea celulelor nervoase formează sistemul nervos. Creierul este alcătuit din aproximativ 100 de miliarde de celule nervoase, dar mai importantă pentru funcționarea creierului este rețeaua dintre aceste celule nervoase.

Glosar

Dendrite → Dendritele sunt prelungiri ale celulelor nervoase și au rolul de a recepționa informații.

Axonul → Informațiile sunt transmise de la o celulă nervoasă la alta prin intermediul axonilor.

Potențial de acțiune → Semnalul cu ajutorul căruia se face schimbul de informații între celulele nervoase prin intermediul axonilor.

Sinapse → Sinapsele sunt situate la capătul axonilor, prin intermediul cărora axonii sunt conectați la alte celule nervoase (sau celule musculare) pentru a transmite potențialele de acțiune.

Neurotransmițători → Molecule ale unei substanțe transmițătoare (dopamină, adrenalină) cu ajutorul cărora o excitație (potențial de acțiune) poate fi transmisă prin fanta sinaptică.

Conținut

Elementele de bază ale creierului sunt celulele nervoase (neuronii). Totalitatea celulelor nervoase formează sistemul nervos. Creierul este format din aproximativ 100 de miliarde de celule nervoase. Cu toate acestea, cel mai important lucru pentru funcționarea creierului este rețeaua dintre celulele nervoase. Neuronii sunt specializați în recepționarea semnalelor, procesarea lor și transmiterea unui impuls atunci când este atins un anumit prag de semnal.

Structura

O celulă nervoasă este formată din trei elemente de bază:

  • corpul celular cu un nucleu și cu două tipuri de proiecții,

  • dendritele

  • axonul.

Dendritele au rolul de a primi informații, iar informațiile sunt transmise prin intermediul axonului.

Structura unei celule nervoase: corpul celular (procesarea informației), dendritele (recepția informației) și axonul (transmiterea informației) (conform Wikipedia)

Funcțiile

Modul în care funcționează o celulă nervoasă este relativ simplu, dar funcția sa într-o rețea este extrem de complexă din cauza numărului mare de conexiuni. Celulele nervoase comunică între ele prin intermediul semnalelor electrice. Atunci când suma semnalelor de intrare de la alte celule nervoase depășește un anumit prag într-o celulă nervoasă, un semnal de ieșire (potențial de acțiune) este trimis prin axon. În cazul în care impulsul de intrare este sub acest prag, nu există nicio reacție. La capătul axonului, potențialul de acțiune ajunge apoi la sinapsă. Prin intermediul acestor sinapse, axonul este conectat la alte celule nervoase (sau celule musculare) și transmite impulsul. În medie, fiecare celulă nervoasă are aproximativ 1 000 de sinapse, dar pot fi până la 100 000.

Transmisia sinaptică este în mare parte de natură chimică, adică poate fi modulată (de exemplu, prin medicamente sau droguri). Impulsul poate fi transmis de-a lungul fantei sinaptice prin moleculele unei substanțe transmițătoare (neurotransmițători precum dopamina, adrenalina). Cu cât potențialul de acțiune este mai puternic, cu atât mai mult neurotransmițător este eliberat de sinapsă. Unii neurotransmițători cresc impulsul electric al celulei conectate, dar alții o pot și inhiba. În celula receptoare, semnalul chimic este apoi transformat din nou într-un semnal electric prin intermediul anumitor receptori. Dacă se primesc suficienți neurotransmițători și se depășește din nou un anumit prag, se declanșează un nou potențial de acțiune în celula receptoare, iar impulsul este transmis mai departe.

 

Structura unei sinapse chimice

 

Ce înseamnă acest lucru pentru practica mea didactică?

În timpul învățării, se creează noi conexiuni între celulele nervoase. Cu cât aceste conexiuni sunt mai complexe, cu atât creierul este mai eficient.

 

Întrebare de reflecție

De ce pot drogurile și medicamentele să ne afecteze atât de mult, nu doar fiziologic, ci și psihologic?

Quiz

1) Ce este mai important pentru funcționarea creierului:

A) numărul de celule nervoase
B) conexiunile între celulele nervoase

2) Un potențial de acțiune poate avea următoarele efecte asupra unei celule prin intermediul neurotransmițătorilor:

A) doar activează
B) doar inhibă
C) activează sau inhibă

Răspunsuri

1️⃣ → B) conexiunile între celulele nervoase
2️⃣ → C) activează sau inhibă

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.