Skip to main content
Skip table of contents

Comunicare

Obiectivele exercițiilor

În cadrul categoriei "Comunicare", scopul exercițiilor este ca elevii să

să conștientizeze importanța gesturilor în comunicare

să își dezvolte capacitatea de a formula și justifica argumente în diferite contexte.

Elevii mei au următoarele probleme

  • sărăcirea lingvistică (vocabular redus)

  • singurătatea (izolarea) în rândul elevilor

  • aproape nicio conversație între elevi

  • neînțelegeri de comunicare

Vreau ca elevii mei să

  • înțeleagă comunicarea într-un sens cuprinzător

  • fie conștienți de influența comunicării non-verbale

  • se bucure de o exprimare variată și să valorizeze dezvoltarea vocabularului


Exerciții în această categorie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.