Skip to main content
Skip table of contents

Învățarea și transferul variabile

Transferul înseamnă că informațiile absorbite în timpul fazei de învățare trebuie să fie stocate permanent. Când aceeași sarcină sau o sarcină similară trebuie rezolvată, aceste informații pot fi apoi recuperate. Multe studii au arătat că succesul transferului depinde în mare măsură de condițiile de învățare.

Glosar

Transfer → Transferul înseamnă că informația absorbită în timpul fazei de învățare trebuie să fie stocată permanent.

Condiții de învățare → Succesul învățării depinde direct de condițiile specifice de învățare. De exemplu, sarcinile variabile conduc la un succes mai mare al învățării.

Conținut

Adevăratul cuvânt magic în învățare este transferul: informațiile absorbite în timpul fazei de învățare trebuie să fie stocate permanent pentru a putea fi recuperate atunci când se rezolvă aceeași sarcină sau una similară. Cu toate acestea, acest transfer este un proces complex care nu are loc neapărat în timpul fazei de învățare. Acesta este supus propriilor sale legi, care sunt, de asemenea, legate de interconectarea enormă a creierului.

Acum se pune întrebarea dacă anumite condiții de învățare pot îmbunătăți transferul și, astfel, pot duce la un succes mai bun al învățării pentru aceeași cantitate de timp de practică. De fapt, multe studii au arătat că succesul învățării depinde direct de condițiile de învățare. Chiar dacă există diferențe legate de nivelul de performanță existent în materie de învățare, în special învățarea repetitivă pare să ducă la un succes mult mai scăzut în învățare decât se presupunea.

Rezolvarea repetată a problemelor

În capitolul referitor la învățarea intrinsecă și autoorganizată, procesul de învățare este descris ca o rezolvare repetată a problemelor. Schmidt (1975) definește învățarea nu ca fiind "repetarea frecventă a soluției" la o sarcină motorie specifică, ci mai degrabă ca fiind "căutarea repetată a soluției la o sarcină motorie specifică". Acest lucru se aplică nu numai la învățarea motorie, ci și la învățarea prin proces în general. Ca o consecință a acestui concept, s-a considerat necesară învățarea variabilă, în care diferite sarcini sau secvențe de sarcini sunt selectate aleatoriu.

Într-un studiu realizat de McCracken & Stelmach, avantajul principal al practicii variabile a fost demonstrat de 48 de elevi în timpul mutării țintei către puncte aflate la distanțe diferite. Durata mișcării a fost întotdeauna constantă, de 200 ms. Grupul constant a exersat o singură distanță, adică a repetat mereu aceeași sarcină, în timp ce grupul variabil a exersat 4 distanțe diferite. În cadrul unui test intermediar și al unui test ulterior, performanța de transfer a fost testată pentru o nouă distanță care nu fusese exersată anterior. 

Succesul învățării prin practică variabilă

După cum se poate observa în figură, grupul constant (punctele umplute) a obținut rezultate mai bune în timpul fazei de antrenament, cu o eroare absolută mai mică, ceea ce este justificabil, deoarece sarcina lor a fost repetată doar o singură dată. Grupul variabil (puncte deschise) a avut performanțe mai slabe în timpul fazei de antrenament, dar a avut performanțe de transfer semnificativ mai bune. Nivelul de performanță din timpul fazei de antrenament a fost astfel complet inversat în timpul transferului.

Diferența în performanța de transfer a scăzut din nou după două zile, ceea ce a fost interpretat ca un declin al performanței memoriei. În general, s-a putut demonstra că practica repetitivă conduce la o performanță de transfer semnificativ scăzută față de practica variabilă.

Practica frecventă și cantitatea de învățare sunt, prin urmare, foarte importante pentru succesul învățării, dar nu trebuie repetat mereu același lucru. În schimb, sarcina de exercițiu ar trebui să impună întotdeauna noi cerințe sistemului de învățare. Cursantul nu trebuie să fie subprovocat de sarcină, dar, desigur, nici supraprovocat. Importanța acestui nivel optim de învățare este descrisă mai detaliat în capitolul despre "Punctul de provocare".

 

Ce înseamnă acest lucru pentru practica mea didactică?

Nu doar frecvența exersării este importantă, ci și condițiile de învățare. În timp ce "repetarea de mai multe ori a soluției" la o anumită sarcină lasă puține urme în creier, iar "căutarea repetată a soluției la o anumită sarcină" activează sistemul de învățare, atunci este o idee bună să variați întotdeauna ușor sarcina de învățare pentru a obține un succes mai bun în învățare.

 

Întrebare de reflecție

De ce este rezolvarea problemelor o condiție bună pentru exerciții fizice?

Quiz

1) Învățarea intrinsecă și autoorganizată poate fi promovată prin

A) variația sarcinilor de învățare
B) repetarea frecventă
C) instrucțiuni precise de exersare

Răspuns

1️⃣ → A) variația sarcinilor de învățare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.