Skip to main content
Skip table of contents

Cerc în echilibru [1]

Descriere scurtă

Să devină parte a unui întreg și să funcționeze ca un întreg

Kategorie

Comportament social [Exerciții]Dinamică de grup/Lucru în echipă

Număr elevi

SINGUR PERECHE GRUPĂ MICĂ GRUPĂ MARE

Durată

10 minute

Level

1️⃣

Scopul acestui exercițiu este de a îmbunătăți

  • concentrarea

  • percepția neurosenzorială

  • tensiunea corporală

Copiii învață să aibă încredere în grup și își antrenează simțul "echilibrului"; ei trebuie să se coordoneze cu grupul, altfel exercițiul nu va funcționa.

Indicații pentru punerea în aplicare

  1. Elevii se aliniază în cerc și își strâng mâinile.

  2. Începând cu un singur elev, aceștia numără pe rând, acest număr trebuie reținut.

  3. La semnalul "Start!", toți cei care au un număr impar se apleacă încet spre exterior fără să-și piardă echilibrul sau să-și lase mâinile.

  4. După aproximativ 5 secunde, se eliberează tensiunea, se revine în poziția de start și se face totul la "Start!" cu numărul par în direcția opusă.

  5. Scopul este de a găsi echilibrul și încrederea în sine și în grup.

Informații de bază pentru lectură suplimentară

Congniția și conștiința

Atenția

Procese de percepție

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.