Skip to main content
Skip table of contents

Coregrafie [2]

Descriere scurtă

Recepționarea și transmiterea unui impuls

Categorie

CognițieViteză de reacție

Număr elevi

GRUPĂ MICĂ GRUPĂ MARE

Durată

5 minute

Level

2️⃣

Scopul acestui exercițiu este de a îmbunătăți

  • comportament comunicativ

  • percepția auditivă și vizuală prin sarcini concrete

  • vigilența mentală

Acest joc antrenează concentrarea, promovează capacitatea de reacție și îmbunătățește dinamica grupului.

Indicații pentru punerea în aplicare

Profesorul pregătește piesa muzicală și secvența de pași corespunzătoare unui dans sau unei anumite coregrafii pentru grupul său țintă.

Pentru a repeta secvența de pași, copiii stau în formație liberă, cu fața în aceeași direcție. Învățătorul stă în primul rând, în aceeași direcție cu copiii, astfel încât secvențele de pași să nu fie prezentate în sens invers.

Secvența (secvențele) de pași este (sunt) prezentată(e) foarte încet în secvențe individuale, dansată(e) și exersată(e). Secțiunile devin mai lungi pe măsură ce dansul avansează.

Pentru dansurile în formație de cerc, profesorul stă în cerc cu copiii. În acest caz, este mai ușor pentru copii să observe și, dacă este necesar, să corecteze exercițiul.

Sfat
Secvențele de pași ale unui dans sunt secvențe de mișcări care trebuie învățate pe de rost. Repetarea și reamintirea unei astfel de coregrafii necesită cea mai mare concentrare și antrenează, de asemenea, orientarea spațială.


Cântecele și dansurile din patrimoniul folcloric oferă o varietate de posibilități de a combina secvențe de mișcare cu muzica și limbajul.

Informații de bază pentru lectură suplimentară

Congniția și conștiința

Procese de percepție

Învățare - Fundamente

Ritm și ritmicitate

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.