Skip to main content
Skip table of contents

Pronunție

Obiectivele exercițiilor

În categoria "Percepția auditivă", obiectivul exercițiilor este ca elevii

să își exerseze capacitatea de a asculta și de a reține instrucțiunile verbale din clasă

să își îmbunătățească abilitatea de a percepe și interpreta informațiile auditive (de exemplu, sunete și cuvinte dificile).

Elevii mei au următoarele probleme

  • respirație ineficientă

  • fonație slabă, articulație defectuoasă

  • vorbire monotonă, neclară (vorbesc “cu prune în gură”)

  • folosirea insuficientă / prea puternică a vocii (accente slabe sau prea puternice, impresia că latră)

  • nu conștientizează "puterea vocii" ca suport pentru propria personalitate

Doresc ca elevii mei să

  • să fie capabili să se articuleze bine

  • să fie capabili să își folosească expresia vocală și volumul vocal în funcție de situație

  • să vorbească într-un mod corect din punct de vedere funcțional (intonație corectă, contururi bune, pauze corecte și eficiente...)

  • să vorbească în așa fel încât oamenii să se bucure să-i asculte cu plăcere

Exerciții în această categorie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.