Skip to main content
Skip table of contents

Găsirea finalului [1]

Descriere scurtă

Loviți un clopot sau ceva similar. Faceți un semn când nu se mai aude nimic.

Categorie

VorbirePronunție

Număr elevi

SINGUR PERECHE GRUPĂ MICĂ GRUPĂ MARE

Materiale

Clopot sau alt instrument care vibrează

Durată

3 minute

Level

1️⃣

Scopul acestui exercițiu este de a îmbunătăți

  • percepția auditivă

  • capacitatea de concentrare

Exercițiul îi ajută pe copii să își limpezească mintea și să găsească pacea interioară. Exercițiu de liniște meditativă.

Indicații pentru punerea în aplicare

Un instrument de sunet (de exemplu clopot, trianglu sau xilofon) este lovit.

Acum ascultați foarte atent pentru a identifica momentul în care nu se mai aude nicio vibrație.

Ar trebui să se convină asupra unui semn pentru acest lucru. Dacă nu se mai aude nimic, se răspunde cu semnul (de exemplu, ridicând mâna).

Informații de bază pentru lectură suplimentară

Neuropsihologia

Funcțiile de vorbire

Congniția și conștiința

Atenția

Învățare - Fundamente

Învățarea lingvistică timpurie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.