Skip to main content
Skip table of contents

Telefonul fără fir [2]

Descriere scurtă

joc vechi pentru copii / ascultarea cu atenție și redarea sensului

Categorie

VorbirePronunție

Număr elevi

SINGUR PERECHE GRUPĂ MICĂ GRUPĂ MARE

Durată

5 minute

Level

2️⃣

Scopul acestui exercițiu este de a îmbunătăți

  • concentrarea asupra unor informații greu de perceput

  • îmbunătățirea capacității de percepție auditivă

Copiii își dau seama că este dificil să imiți ceva dacă nu știi exact ce înseamnă. Vor încerca să completeze și să interpreteze, iar rezultatul este surprinzător. Un exercițiu care aduce și multă distracție.

Indicații pentru punerea în aplicare

Copiii formează un cerc sau o coloană. Un copil se gândește la un cuvânt special sau la o propoziție amuzantă și o șoptește la urechea vecinului său. Vecinul, la rândul său, șoptește persoanei de alături ceea ce a auzit prin percepția sa auditivă. Acest lucru continuă până când se ajunge la sfârșitul rândului sau al cercului. Ultima persoană trebuie acum să repete cu voce tare ceea ce a înțeles.

Informații de bază pentru lectură suplimentară

Neuropsihologia

Funcțiile de vorbire

Congniția și conștiința

Atenția

Învățare - Fundamente

Învățarea lingvistică timpurie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.