Skip to main content
Skip table of contents

Codul secret [2]

Descriere scurtă

Marcați textele în mai multe culori - mai tare mai încet, intonație, pauze

Categorie

Vorbire [Exerciții]roImitație/Improvizație [Vorbire]

Număr elevi

SINGUR PERECHE GRUPĂ MICĂ GRUPĂ MARE

Materiale

Texte, evidențiator, creion colorat roșu

Durată

40 minute

Level

2️⃣

Scopul acestui exercițiu este de a îmbunătăți

  • înțelegerea lecturii

  • citirea corectă din punct de vedere funcțional

Prin vizualizarea informațiilor prozodice ("codul secret") din texte, copiii pot interpreta mai ușor din punct de vedere lingvistic modelele funcționale de accentuare din texte.

Indicații pentru punerea în aplicare

Citirea corectă din punct de vedere funcțional se manifestă prin intonația corectă. Copiii își aleg singuri textele de lectură.

Ei marchează toate cuvintele cu majuscule cu un evidențiator.

Substantivele sunt marcate deasupra cu o linie cu pixul roșu, arătând că substantivul este rostit mai tare, urmând ca vocea să scadă puțin și să facă o mică pauză.

De asemenea, ei marchează semnele de punctuație cu pixul roșu.

Copiii citesc textele în liniște și respectă marcajele.

În calitate de "cititori", aceștia își prezintă textele în fața grupului. Ei acordă atenție funcționalității, adică intențiilor de comunicare pe care le-au perceput în text și care sunt transmise în special prin melodia frazei, prin accentele individuale, prin viteza de citire a pasajelor individuale din text, prin înălțimea și profunzimea vocii și prin pauze.

Informații de bază pentru lectură suplimentară

Congniția și conștiința

Atenția

Învățare - Fundamente

Învățarea și memoria

Procese de învățare - Factori critici

Învățarea necesită provocare (Challenge Point)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.